Rss Feed

~Jangan Klik Sebelah kanan~

 1. KEINDAHAN MATEMATIK

  Monday, August 8, 2011


  1 x 8 + 1 = 9

  12 x 8 + 2 = 98
  ......
  123 x 8 + 3 = 987

  1234 x 8 + 4 = 9876

  12345 x 8 + 5 = 98765
  ...

  123456 x 8 + 6 = 987654

  1234567 x 8 + 7 = 9876543

  12345678 x 8 + 8 = 98765432

  123456789 x 8 + 9 = 987654321

  1 x 9 + 2 = 11

  12 x 9 + 3 = 111

  123 x 9 + 4 = 1111

  1234 x 9 + 5 = 11111

  12345 x 9 + 6 = 111111

  123456 x 9 + 7 = 1111111

  1234567 x 9 + 8 = 11111111

  12345678 x 9 + 9 = 111111111

  123456789 x 9 +10= 1111111111

  9 x 9 + 7 = 88

  98 x 9 + 6 = 888

  987 x 9 + 5 = 8888

  9876 x 9 + 4 = 88888

  98765 x 9 + 3 = 888888

  987654 x 9 + 2 = 8888888

  9876543 x 9 + 1 = 88888888

  98765432 x 9 + 0 = 888888888

  Hebatkan?

  Dan cuba lihat simetri ini:

  1 x 1 = 1

  11 x 11 = 121

  111 x 111 = 12321

  1111 x 1111 = 1234321

  11111 x 11111 = 123454321

  111111 x 111111 = 12345654321

  1111111 x 1111111 = 1234567654321

  11111111 x 11111111 = 123456787654321

  111111111 x 111111111 = 12345678987654321

  Sekarang tengok ini

  101%Dari sudut pandangan matematik :

  Apakah ia sama dengan 100%?

  Adakah ia bermaksud LEBIH dari 100%?

  Kita selalu mendengar orang berkata dia beri lebih dari 100%?

  Kita selalu dalam situasi di mana seseorang mahukan kita BERIKAN SEPENUHNYA 100%

  Bagaimana nak MENCAPAI 101%?

  Apakah nilai 100% dalam hidup?

  Mungkin sedikit formula matematik di bawah boleh membantu mendapatkan jawapannya.

  Jika:

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

  Digambarkan sebagai:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

  Jika:

  KERJA KERAS

  11 + 5 + 18 + 10 + 1 + 11 + 5 + 18 + 19 + 1= 99%

  H-A-R-D-W-O-R- K

  8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

  Dan:

  Knowledge

  11 +14 +15 +23 + 12 5 +4 +7 + 5 = 96%

  Serta

  SIKAP

  19 + 9 + 11 + 1 + 16 + 4 + 9 + 18 + 9= 96%

  Dalam Bahasa Inggeris;

  A-T-T-I-T-U-D-E

  1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

  Sikap diri atau attitude adalah yang utama untuk mencapai 100%. Jika kita bekerja keras sekalipun tetapi jika tiada attitude masih belum dapat 100% lagi.

  Tapi

  LOVE OF GOD

  12 +15 +22 +5 +15 + 6 +7 +15 +4 = 101%

  atau

  SAYANG ALLAH

  19 + 1 + 25 + 1 + 14 + 7 + 1 + 12 + 12 + 1 + 8 = 101% :

  Read more...
  |


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...